Viditeľné, neviditeľné a zaujímavé diery

20.05.2019 17:24
Zo školy

Autor : Beáta Fülöpová, Evanjelická ZŠ, Daxnerova, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Pri skúmaní jednotlivých materiálov žiačka našej školy Zuzana Kubičeková zo 6.ročníka zistila, že filtre majú rôzne veľké otvory. Na základe jej výskumu ( filtrovala rôzne druhy kávy; vyrábala tvaroh; vytvorila pracovné listy na chémiu; diskutovala so spolužiakmi)  pochopila existenciu dier v mnohých materiáloch a uvedomila si ich využitie v priemysle aj v každodennom živote. Absorpčné látky zabraňujú nežiadúcej vlhkosti, ale na druhej strane sú to prostriedky na jedno použitie, ktoré stále vo väčšej miere zaťažujú životné prostredie. Sú biologicky neodbúrateľné a majú obtiažnu recykláciu.

Dozvedela sa, že vývoj novej generácie absorpčných látok je založený na báze obnoviteľných surovín ( škrob a celulóza), ktoré sú biologicky dobre odbúrateľné.

Látky, ktoré sú schopné pohlcovať kvapaliny sú neoddeliteľnou súčasťou hygienických výrobkov (detské plienky, dámska hygiena, hygienický tovar pre inkontinentných pacientov). Využitie majú taktiež aj ako textilné podložky pod mrazené potraviny. Medzi najvýznamnejšie oblasti využitia týchto látok patrí poľnohospodárstvo a olejársky priemysel (napr. pri doprave čerstvých potravín, pri odstraňovaní ropných škvŕn).

Potravinárska fólia sa používa na balenie darčekov, kvetov, sladkostí a rôznych druhov potravín. Udržiavajú ich čerstvé a zároveň ich chránia. Neprepúšťajú mikroorganizmy a chemické látky.

Zuzka preskúmala viditeľné otvory (napr. v kávovom papierovom filtri, v gáze) i neviditeľné otvory (napr. potravinárska fólia).

Dňa 25.04.2019 v okresnom kole Biologickej olympiády, kategórie D v CVČ Relax v Rimavskej Sobote odprezentovala svoj projekt na výbornú a získala krásne 1.miesto.