Začiatok školského roka 2019/2020

11.09.2019 16:48
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

Úvodník

Opäť je tu september a s ním aj začiatok nového školského roka.

Čo nás čaká v školskom roku 2019 / 2020?

Samozrejme, nové vedomosti a zručnosti, zaujímavé podujatia a aktivity, skvelé zážitky, nové priateľstvá, veľa zábavy a všeličo iné... :-)

Naďalej budeme znižovať množstvo odpadu, separovať, používať čo najmenej plastov.

V školskom roku 2019 / 2020 nás čakajú zmeny, napr. ranné kruhy s triednou učiteľkou / triednym učiteľom,

nová téma v projekte Zelená škola, extra hodiny.

Všetkým prajeme veľa úspechov.

                                                                                                                        Redaktorky časopisu