ÁTRIUM ŠKOLY SA NAĎALEJ MENÍ...

09.11.2019 18:11
Zo školy

Autor : Antónia Morganová, ZŠ Čaňa

Späť na úvod

ÁTRIUM ŠKOLY SA NAĎALEJ MENÍ...

Betónové átrium školy - doteraz pomerne smutný, málo využiteľný, prázdny priestor. Pod rukami našich žiakov a učiteľov sa postupne premieňa na životom pulzujúce miesto - srdce školy. Spoločne sa snažíme vytvoriť na našej škole dvor plný života - výsadbou stromov, vysadením vyvýšených záhonov s bylinkami, vytvorením zaujímavého vzdelávacieho alebo oddychového priestoru. Uvedomujeme si, že na prostredí, v ktorom deti trávia väčšinu času a učia sa nové vedomosti, veľmi záleží. Prostredie stimuluje aktivitu a pozornosť, poskytuje nové podnety pre poznávanie, rozvíjanie motorických a ďalších zručností, ale aj umožňuje nájsť si vlastný priestor pre učenie a oddych. Skutočnosťou je, že vybavenie školy je z hľadiska celkovej kultúry, ale aj klímy školy veľmi dôležité.Do projektu premeny átria sme sa mohli pustiť aj vďaka získanému grantu Nadácie TESCO - Vy rozhodujete, my pomáhame. Premenu sme začali maľovaním herných plôch na betónový povrch átria. Veselé farby hneď urobili svoje a lákajú najmä našich najmenších zaskákať si a zahrať sa. Návrhy herných plôch skrsli v hlavách žiakov a za pomoc s realizáciou ďakujeme pani vychovávateľke z ŠKD. V átriu si chceme aj posedieť, preto sa žiaci našej školy pravidelne stretávali po vyučovaní a malovali palety, z ktorých sme vytvorili sedenie. 


Práce je ešte pred nami veľa. Preto nás veľmi teší, že do zveľaďovania átria školy sa zapojili žiaci z rozličných tried. Touto cestou vyzývame naších žiakov, ale aj rodičov aby sa pripojili k nám a svojimi nápadmi, alebo aj možnými príspevkami (ako napríklad palety, hlina, kvetináče, atd.) nám pomohli ešte viac vylepšiť prostredie átria.


Ak by ste mali záujem zapojiť sa do zveľaďovania átria, môžte tak urobiť buď kontaktovaním školskej psychologičky, alebo aj prostredníctvom detí zo školského parlamentu. ĎAKUJEME!