Súťaž čarodejných škôl

24.08.2019 10:24
Zábava

Autor : Petra Bednárová, ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta

Späť na úvod

Kde bolo, tam bolo, boli raz dve čarodejnícke školy. Prvá sa volala Elixír a druhá sa volala Bubli – Dubli. V škole Elixír mali veľa predmetov, no najviac uprednostňovali varenie elixírov a v škole Bubli – Dubli varenie bublajúcich elixírov. Do škôl nechodili deti, ale dospelí čarodejníci a čarodejnice. Školy spolu odjakživa dobre vychádzali, no tento rok sa to zmenilo. Školy sa totiž začali hádať, ktorá z nich je lepšia.

V škole Elixír riaditeľ Metlofúz so zástupkyňou Oxanou začali hádku a očakávali výhru. Sústredili sa preto skôr na vedu a hodina Metlojazdy sa preto zanedbávala. Naopak v škole Bubli - Dubli riaditeľka Xénia so zástupcom Fidlikánom chceli vyhrať tiež, a preto začali zanedbávať vedu, zrušili hodinu Čaroslova a uprednostnili Metlojazdu.

Dni ubiehali rýchlo, až nadišiel deň súťaže. Rozhodca Čarloch vybral disciplíny a povedal: „Disciplíny sú Čaroslovo, Metlojazda, Elixiroj a Súboj čarodejným prútikom. Prosíme súťažiacich, aby sa dostavili k porote, aby sme ich prihlásili." Všetci sa prihlásili a nasledovalo Čaroslovo. Ich úlohou bolo správne napísať všetky vybrané slová. „Bod pre školu Elixír,“ ozvalo sa od poroty. Ďalšia disciplína bola Metlojazda. Súťažiaci museli čo najrýchlejšie prejsť cez vyznačenú trasu. „Bod pre školu Bubli – Dubli,“ oznámil Čarloch. V Elixiroji bolo úlohou urobiť elixír, ktorý mal vyzerať ako vzdušný vír. „Bod pre školu Elixír,“ povedala porota. Nakoniec prišla posledná disciplína: Súboj čarodejným prútikom. Zadanie znelo asi takto: „Pomocou čarodejného prútika nakreslite akýkoľvek obraz. Ktorý bude najkrajší, vyhráva.“ Napokon dostala bod škola Bubli – Dubli.

Všetci sa po náročnom dni išli občerstviť do čarokaviarne, teda všetci okrem poroty. Kým čarodejnice a čarodejníkovia pili limonády a oddychovali, porota rozmýšľala, čo urobiť, keďže školy mali remízu. Niekto z poroty dokonca navrhol, aby urobili aj piate kolo, ale ostatný členovia nesúhlasili. Po dlhom rozmýšľaní však povedali záver: „Milí súťažiaci, keďže všetci vieme, že školy majú remízu, rozhodli sme sa, že víťaza neurčíme, lebo si myslíme, že obidve školy sú rovnako dobré. Preto by nebolo fér, keby sme vyhlásili víťaza a piate kolo robiť nebudeme. Máme ale návrh. Čo keby ste sa spojili a vznikla by jedna spoločná škola Bublajúci elixír?“ Školy napokon súhlasili a vnikla jedna škola a volala sa Bublajúci elixír.