EXON Bádatelia prírody

01.07.2019 23:07
Zo školy

Autor : Lívia Nistorová, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

Späť na úvod

EXON Bádatelia prírody – 2.rok Aj v tomto školskom roku sme plnili aktivity projektu Erasmus plus EXON Bádatelia prírody. Plán aktivít schválený na stretnutí M2 v júni 2018 v Portugalsku bol plný zaujímavých a tvorivých činností. K najzaujímavejším aktivitám patrili : - Deň zdravej výživy - Zbierka pre útulok - Tvorba modelu veternej elektrárne - Deň vody - Deň Zeme - Krátkodobá výmena skupín žiakov C3 v Českej republike zameraná na dopravu a ovzdušie - Krátkodobá výmena skupín žiakov C4 Na Slovensku zameraná na človeka a jeho zdravie - Beseda o knihe Voda spojená s výstavou obrazov - Najekotrieda - Exkurzie do NP TANAP, Slovenský kras a CHKO Vihorlat. Všetky aktivity smerujú k rozvoju environmetálneho povedomia žiakov našej školy, zlepšovaniu ich vzťahu k životnému prostrediu a prírode, podpore prírodovednej gramotnosti, spoznávaniu iných krajín a kultúr.