Občianske združenie

01.07.2019 23:07
Zo školy

Autor : Lívia Nistorová, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

Späť na úvod

OZ Rodičia a priatelia ZŚ s MŠ Rakovec nad Ondavou sa aj tento školský rok snažili úzko spolupracovať s ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou. Na začiatku školského roka sme hodnotili rok 2017/2018 a plánovali 2018/2019, ktorý ubehol ako voda a zase je čas rekapitulácie. Počas pravidelných stretnutí sa OZ snažilo všetky aktivity a akcie dobre naplánovať a správne premyslieť. Pribudla však aj jedná nová akcia a to Skrášľovací a relaxačný deň pre mamičky s pozvanými hosťami. V tomto roku sa uskutočnili tieto už časom overené, ale každým rokom niečím nové akcie: - Superstar - Ples pre rodičov – 19. ročník - Žiacky ples – 3. ročník - Karneval pre najmenších - Deň otcov – Deň rodiny. Naše OZ finančne podporila aj Nadácia EPH schválením zamestnaneckého projektu s názvom „Lozíme po stene a nie na nervy“ vo výške 1 500,00 EUR. Vďaka tomuto projektu pribudne v parku nová lezecká stena, ktorá vyplní priestor pri ihriskách a prepojí kaskádovitý terén. Aby sme pomohli nielen spoluprácou, ale aj finančne aj tento rok sme oslovili rodičov a širokú verejnosť o podporu darovaním 2% z dane. Získané prostriedky z 2 % dane a zisk z Plesu pre rodičov v r.2018 a 2019 budú použité na vytvorenie novej počítačovej učebne pre naše deti. Anna Ki