Školský deň

24.08.2019 10:04
Zábava

Autor : Laura Repková, ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta

Späť na úvod

Školský deň


Alex komár letí,

prišiel navštíviť deti.

Pozbieral im všetky smeti.

Zrazu odvetí:

- Deti, je ráno, treba vstať,

do školy sa nachystať!

A raňajky pripraviť,

či sa radšej v bufete zastaviť?

Kúpim si tam zapekačku,

cestou domov nakŕmim mačku.

A keď večer nastane,

výr na strechu pristane.