Veľtrh v Ostrave

25.06.2019 13:23
Zo školy

Autor : Dana Jelínková, SOŠ pre žiakov so ZPI, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča

Späť na úvod

V dňoch 6. – 7. marca 2019 sa štyria žiaci z odboru technicko –administratívny pracovník spoločne so svojim pedagógom zúčastnili na 11. Medzinárodnom veľtrhu fiktívnych firiem v Ostrave. Veľtrhu sa zúčastnilo 35 cvičných firiem z Českej republiky, Poľska a Slovenska. Naši žiaci si hneď po príchode pripravili vlastný firemný stánok, ktorým prezentovali našu školu a v prvom rade samých seba. Počas veľtrhu sa žiaci vzájomne spoznávali , obchodovali a učili vždy niečomu novému. Prezreli si výstavné stánky jednotlivých cvičných firiem, ich katalógy, ponukové listy, elektronické prezentácie, vizitky, rôzne akciové ponuky a zľavy. Žiakom sa podarilo v rámci obchodovania uzatvoriť niekoľko fiktívnych obchodov súvisiacich s predajom prútených košíkov a iných doplnkov. Cvičná firma PRÚTY, s. r. o., Levoča a jej zástupcovia získali na 11. Medzinárodnom veľtrhu fiktívnych firiem veľa cenných skúseností. Veríme, že naši žiaci nadobudli mnoho nových podnetov a inšpirácií pre ďalšiu prácu v cvičnej firme, ktorú budú aj naďalej verejne prezentovať na regionálnych a medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem. Z celého srdca ďakujeme Nadácii Carmeuse Slavec a Klubu priateľov ZPM, za pomoci ktorých sa nám podarilo prezentovať prácu zrakovo postihnutých študentov našej školy na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Ostrave v marci 2019.