Zásady slušného správania

25.06.2019 14:08
Zo školy

Autor : Ivana Šestáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články školy

Dňa 20.06.2019 žiaci 9. a 8. ročníka predviedli žiakom I. a II. stupňa edukačný program pod názvom „Zásady slušného správania“. Dňa 21.06.2019 žiaci 9. a 8. ročníka predviedli tento edukačný program deťom v MŠ Šafárikova Košice.

Program pozostával z prezentovania rôznych životných situácií na ulici, v škole, v prírode, v dopravných prostriedkoch..., s ktorými sa stretávame každý deň. Žiaci spoznávali zásady slušného správania sa a mali pochopiť, ako v rôznych situáciách ľudsky a slušne reagovať.