Vzácna návšteva

19.06.2019 21:29
Zo školy

Autor : Adriána Korčeková, Spojená škola Turzovka

Späť na úvod

V utorok 14. mája sa v našej farnosti uskutočnila kánonická vizitácia. V rámci nej navštívil žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis aj našu základnú školu. V zborovni sa prihovoril učiteľom a potom sa stretol so žiakmi 6.A, ktorí si pripravili pre otca biskupa krátky program.