Svetový deň kultúrnej rozmanitosti v Kericu

19.06.2019 21:07
Vzťahy

Autor : Adriána Korčeková, Spojená škola Turzovka

Späť na úvod

      Dňa 20. 5. 2019 sa žiaci ZŠ Turzovka zúčastnili multikultúrneho dňa v KERICu. Uplatnili tu predovšetkým svoje praktické znalosti anglického jazyka, ale aj všeobecný prehľad. Vládla veľmi príjemná a priateľská atmosféra. Deviataci si zopakovali vedomosti o Európskej únii, dozvedeli sa viac o mimojazykových prostriedkoch, ktoré sa využívajú v Taliansku, debatovali o gestách, ktoré majú v rôznych krajinách odlišné významy, súťažili v kvíze, ktorého témou boli pokrmy z celého sveta a nakoniec sa zamýšľali nad životom väzňov a ľudí s Downovým syndrómom. Všetci si tento deň veľmi užili.

     Kristína Šporíková - 9.B