LVVK – DONOVALY

18.06.2019 19:43
Zo školy

Autor : Marek Olšanský, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany

Späť na úvod

V posledných dňoch mesiaca január sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Donovaly. Pod vedením inštruktorov páni učiteľky Torokovej, pánov učiteľov Vraňáka a Obžeru si žiaci užili týždeň plný lyžiarskych zážitkov. Aj napriek ťažkým začiatkom sme vďaka prekrásnemu počasiu, kvalitnému lyžiarskemu stredisku, vysokohorskej turistike , ubytovaniu a strave, mohli prežiť perfektný lyžiarsky výcvik, z ktorého si odnášame množstvo skvelých zážitkov.