HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - KRAJSKÉ KOLO - DETSKÉ DIVADELNÉ RECITAČNÉ KOLEKTÍVY

18.06.2019 19:43
Kultúra a umenie

Autor : Marek Olšanský, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany

Späť na úvod

Krajské kolo súťažnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých sa uskutočnilo 30. 4. 2019 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom. Náš divadelný súbor Hlučné ticho sa v silnej konkurencii detských divadelných súborov nestratil a odborná porota mu nakoniec prisúdila víťazstvo a postup do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa bude konať v júni v Dolnom Kubíne. Blahoželáme!