HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - KRAJSKÉ KOLO PREDNES DETÍ

18.06.2019 19:43
Zo školy

Autor : Marek Olšanský, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany

Späť na úvod

65. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých sa prehupol do krajských kôl. Dňa 25. 5. 2019 privítala Základná škola v Bzinciach pod Javorinou viac ako 60 žiakov z celého Trenčianskeho kraja v troch vekových kategóriách v poézii i v próze. Našu školu reprezentovala deviatačka Annamária Mikulová z 9. B, ktorá súťažila v 3. kategórii v próze. Jej majstrovský prednes ocenila odborná porota víťazným prvým miestom a postupom do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v júni v Dolnom Kubíne. Blahoželáme!