NÁVŠTEVA U HASIČOV

18.06.2019 19:43
Zo školy

Autor : Marek Olšanský, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany

Späť na úvod

Dňa 26.4.2019 deti zo školského klubu spolu s pani vychovávateľkami navštívili našu hasičskú zbrojnicu. Deti si vopred pripravili zvedavé otázky a aj kresby pre hasičov. Hasiči všetkým predstavili svoju robotu a porozprávali im zážitky, ktoré boli veľmi zaujímavé. Deti i pani vychovávateľky si mohli vyskúšať prilby a posadiť sa do požiarnického auta. Práca hasičov si zaslúži úctu a vďaku za ich obetavosť a nezištnosť.