JARNÉ SADENIČKY

18.06.2019 19:43
Zo školy

Autor : Marek Olšanský, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany

Späť na úvod

V priebehu mesiaca apríl naša škola ožila a po dlhom zimnom spánku naši žiaci pripravili jarný jarmok. Spoločne s koordinátorom environmentálnej výchovy sa žiaci z jednotlivých tried zamerali na pestovanie rôznych jarných byliniek a rastlín, ktoré následne ako sadeničky predávali na žiackom trhu. Pekné počasie a pomerne vysoká účasť potvrdili, že každé oživenie všedných dní pôsobí na aktivitu motivačne.