DEŇ NARCISOV

18.06.2019 19:43
Šport

Autor : Marek Olšanský, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany

Späť na úvod

Dňa 11.4. 2019 sa v našej škole uskutočnila dobrovoľná finančná zbierka ku Dňu narcisov. Práve v tento jediný deň sme mali možnosť pripnúť si na odev kvietok narcisu a vyjadriť tak podporu a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Vďaka vám sa vyzbierala suma 334 €. Ďakujeme, že ste spolu s nami zmenili tento deň na lepší.