MEDZINÁRODNÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU

18.06.2019 19:43
Šport

Autor : Marek Olšanský, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany

Späť na úvod

V súčinnosti so Školským parlamentom (ŠkP) si jeho zástupcovia (spolu s rodičmi) pripomenuli netradičný dátum. 6. apríl je každoročne Medzinárodný deň stolného tenisu. Naša škola sa do projektu Stolnotenisového zväzu Poďme hrať ping pong zapojila po prvýkrát, a to hneď troma akciami. Vďaka rodičovskému, prestávkovému a triednemu turnaju v stolnom tenise sme sa pokúsili túto hru oživiť aj v našej škole. Najmä počas sobotňajšieho rodičovského turnaja bolo cítiť, že stretnutia tohto druhu majú nielen význam, ale snáď aj budúcnosť. Všetkým zúčastneným touto cestou ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšie stretnutia.