MAREC MESIAC KNÍH (DEJEPISOM KU KNIHÁM)

18.06.2019 19:43
Zo školy

Autor : Marek Olšanský, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany

Späť na úvod

V priebehu mesiaca marec sa hodiny dejepisu, multikultúrnej a mediálnej výchovy sústredili v školskej knižnici. Žiaci druhého stupňa si vychutnávali chronologický prierez histórie vývinu vzdelanosti, ku ktorej kniha jednoznačne patrí. Počas jednotlivých aktivít sme spoločnými silami preskákali problematiku vzdelanosti a učenia sa od praveku až do modernej doby. Absolvovali sme teda vývin reči, dorozumievanie lovcov a neolitických zberačov, staroveký vznik písma (klinového, hieroglyfického, abecedného), stredovekú misiu C + M 863, podporu mníchov v období temna, význam novovekej kníhtlače až po súčasné elektronické čítačky kníh. V rámci medzi - predmetových vzťahov s MDV si žiaci 6. ročníka vybrali svoje príspevky do tzv. školského e- múzea, ktoré budú v priebehu apríla cielené na obdobie Starovekého Ríma. Pri zbere informácií budú jednoznačne nútení siahnuť po tom najcennejšom, čo ich izbietka ponúka – knižka. V závere mesiaca sme následne tému vzdelania a kníh personalizovali v podobe zdôraznenia významu osobností Herodotos, Johann Gutenberg a M. Terézia. Naša pomyselná púť sa končila spomienkou na velikána Jána Ámosa Komenského, ktorého výročie narodenia každoročne pripadá na 28. 3., teda deň, kedy si spoločnosť pripomína Deň učiteľov.