VENČEK 9. ROČNÍKA 2019

18.06.2019 19:43
Šport

Autor : Marek Olšanský, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany

Späť na úvod

Dňa 1. 3. 2019 sa v Katolíckom dome v Chynoranoch uskutočnil Venček - slávnostný večierok našich deviatakov pri príležitosti ukončenia kurzu spoločenských tancov a správania. Najstarší žiaci školy prežili príjemné a dôstojné chvíle v kruhu svojich rodičov a učiteľov. Za pozvanie na akciu a chuť rozumne spoločensky sa zabaviť im patrí pochvala a uznanie. Ďakujeme za príjemný večer a víťazom súťaže o kráľa a kráľovnú Venčeka blahoželáme.