Kto tvorí žiacky parlament

20.06.2019 12:38
Zo školy

Autor : Laura Vargová, ZŠ Komenského, Trebišov

Späť na úvod

Ahojte žiaci!

Chceli by sme Vás oboznámiť so žiackym parlamentom.Žiaci z každej triedy 2. stupňa sa stretnú párkrát do roka, aby vymysleli školské akcie, ktoré nám všetkým spríjemnia školský rok. Do žiackeho parlamentu sa môžu zapojiť aj žiaci, ktorí nie sú predsedovia alebo podpredsedovia tried, ale majú tvorivé nápady.Stretnutie sa koná v jednej z tried podľa oznamu, ktorý je na nástenke na vstupnej chodbe do pavilónu 2. stupňa.

Pani učiteľka Schudichová – koordinátorka žiackeho parlamentu, nás oboznámi s programom zasadnutia a následne diskutujeme o absolvovaných resp. plánovaných akciách a my si poznámky poznačíme, aby sme vedeli informovať ostatných spolužiakov v triede. Do ďalšieho stretnutia spolu so všetkými spolužiakmi vymýšľame akcie a aktivity v nasledujúcich mesiacoch.

Neváhajte a zapojte sa!


Autorky článku: Olívia Ižová a Laura Vargová 5. A