Účelové cvičenie

16.06.2019 13:32
Zo školy

Autor : Dana Jelínková, SOŠ pre žiakov so ZPI, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča

Späť na úvod

Účelové cvičenie

Dňa 6. júna 2019 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili „Účelového cvičenia“. Naša trasa viedla smerom na Mariánsku horu, ktorá je dominantou Levoče. Kaplnka na Mariánskej hore bola postavená ako výraz vďaky Spišiakov za ich záchranu na tomto mieste počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241 – 1242. Na kopci za Mariánskou horou bolo nájdené opevnené hradisko, kde sa mohli obyvatelia mesta zachrániť. Každý rok tu prebiehali ďakovné procesie. O rozvoj mariánskeho kultu sa pričinili minoriti založením kláštora v Levoči v prvej polovici 14.storočia. Kostol bol povýšený na malú baziliku v roku 1984. Množstvo pútnikov každoročne na Mariánskej hore načerpáva duchovnú silu. V roku 1995 ju navštívil Svätý Otec Ján Pavol II.