10 pravidiel slušného správania v škole

02.07.2019 19:17
Zo školy

Autor : Michaela Vida, ZŠ Čaňa

Späť na úvod

10 pravidiel slušného správania v škole

Pani učiteľka nám priniesla ukázať starý školský poriadok asi z prvej polovice 20. storočia.  Veľmi ma zaujali niektoré z bodov v ňom a tak som sa rozhodla porovnať, čo platilo v školskom poriadku kedysi a čo dnes.

     V starom školskom poriadku stálo:

I. Buď poslušný! 

II. Buď nábožný! 

III. Miluj poriadok! 

IV. Buď čistotný a stydlivý! 

V. Buď pilný a pozorlivý!

VI. Buď mravný a počestný! 

VII. Buď pravdomluvný a spravodlivý!

VIII. Buď mierny!

IX. Buď snášanlivý! 

X. Buď ľútostivý! 


     A čo považujú za dôležité moji spolužiaci? Urobila som krátku anketu v triede a tu je 10 naj bodov:


1. Neubližovať si fyzicky ani psychicky.

2. Pomáhať si navzájom, zastať sa jeden druhého.

3. Nepresádzať sa bez povolenia vyučujúceho.

4. Neodchádzať zo školy bez povolenia, prichádzať načas.

5. Mať úbor a pevnú obuv na telesnú výchovu, nevyhýbať sa telocviku.

6. Nosiť povolené prezuvky.

7. Nerozbíjať veci napr.(dvere, okná, skrinky, tabule), lebo aj po nás prídu ďalší žiaci.

8. Nebehať po škole, aby sme sa nezranili.

9. Nepísať na tabuľu bez povolenia vyučujúceho.

10. Udržiavať poriadok a čistotu v triede a na chodbách.