Slávik Slovenska 2019

14.06.2019 13:26
Zo školy

Autor : Viktória Drugová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

14.4.2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019. Do súťaže sa zapojili žiaci, ktorí zaspievali dve ľudové piesne. Súťaže sa zúčastnilo 48 žiakov 1. až 6. ročníka, takže sa súťažilo v dvoch kategóriách:

• 1.kategória: 1. – 3. ročník ZŠ

• 2.kategória: 4. – 6. ročník ZŠ.


O výsledkoch rozhodovala porota v zložení: p. učiteľka Mgr. Bibiána Šajtyová, p. učiteľka Mgr. Miriam Kuciková

a p. zástupkyňa Mgr. Janka Mikovčáková.


A takto to dopadlo.


V 1. kategórii sa rozhodlo o nasledujúcom umiestnení:

1. miesto – Valentína Ďurčanská 3.C

2. miesto – Soňa Vojteková 2.C

3. miesto – Barbora Stolárová 3.

4. miesto – Nina Ďaďovská 1.C.


A tu je 2. kategória:

1. miesto – Linda Juhanová 4.C

2. miesto – Timea Lacková 4.A

3. miesto - Maximilián Staroň 4.B

4. miesto – Ema Štecáková 6.B


Všetci umiestnení žiaci získali diplomy, pár malých drobností a sladkú odmenu.

Žiakom srdečne blahoželáme!