VIDA science centrum

12.06.2019 18:02
Zo školy

Autor : Lucia Čulenová, ZŠ Brodské

Späť na úvod

22. apríl je každoročne venovaný našej Zemi. Tento rok sme sa so žiakmi piateho, šiesteho a siedmeho ročníka rozhodli zamerať na vznik našej planéty a vlastne celej galaxie. S týmto cieľom sme v piatok 5. apríla navštívili Planetárium v Brne. Žiaci si najskôr prezreli nočnú oblohu v rôznych ročných obdobiach. Dozvedeli sa, čo je to mliečna dráha a pohľadali niektoré základné súhvezdia. Potom bol žiakom pustený program Hvězdný cirkus v ktorom sme zaleteli do minulosti, dostali sme sa do času pred veľkým treskom, v ktorom vznikla naša galaxia. Prežili sme prvé mikro-sekundy, kedy bol vesmír, len ako hustá polievka. Videli sme výbuch supernovy, vznik nových planét a hviezd. Taktiež sme sa dozvedeli, ako sa začali vytvárať jednotlivé chemické prvky.


Ďalším bodom programu exkurzie bola návšteva zážitkového centra pre vedu – Vida centrum. Tam sme sa zúčastnili Science show – detonátor. Následne dostali žiaci rozchod a každý mohol sám skúmať jednotlivé exponáty. V areáli sa nachádza 170 exponátov z rôznych oblastí vedy a techniky. Žiaci zažili príjemný deň plný pokusov a experimentov a dúfame, že si z neho odniesli oveľa viacej ako len zábavu.