Významné udalosti našich dejín

12.06.2019 17:45
Zo školy

Autor : Lucia Čulenová, ZŠ Brodské

Späť na úvod

V mesiaci november si žiaci našej školy pripomenuli dve významné udalosti týkajúce sa našich dejín. Sté výročie podpísania Martinskej deklarácie 30.10.1918, ktorou sme sa prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov a sté výročie skončenia 1.svetovej vojny 11.11.1918,kde bojovali aj občania našej obce. Na hodinách dejepisu sa oboznámili s príčinami vypuknutia vojny, jej priebehom a dôsledkami. Taktiež sa oboznámili s dôležitými momentmi podpísania Deklarácie a vzniku Československa.