Úvodník

17.06.2019 13:59
Zo školy

Autor : Marianna Straková, ZŠ s MŠ Hviezdoslavova, Solčany

Späť na úvod

Milí čitatelia!

Otvorili ste nulté číslo nového školského časopisu Základnej školy v Solčanoch. Nie sme úplní priekopníci časopiseckých snáh, časopisy sme už vydávali. Niekoľkokrát. Boli ale tlačené a keďže vieme, v ktorom storočí žijeme a akú formu komunikácie väčšina z nás preferuje, skúsime tentoraz e- formu. Bude publikovaný občas, podľa množstva materiálu, pestrosti našich aktivít, ale hlavne vtedy, ak naši žiaci- prispievatelia budú namiesto You Tube počúvať šepkanie múz, ktoré im umožní napísať o tom, čo sa deje na našej škole, prípadne veľmi často aj mimo nej. Netradičné je aj to, že začíname vtedy, keď iní končia, teda na konci školského roka, ale hovoríme si, že aspoň máme dosť materiálu na uverejnenie. Z časových aj personálnych dôvodov bude toto nulté číslo akýmsi zhrnutím tých najzaujímavejších aktivít tohto školského roka, od budúceho roka určite obohatíme jednotlivé čísla aj o súťaže, „múdrosti zo školských zošitov“, rady, recepty a pod. V ďalšej práci oceníme pomoc ktoréhokoľvek prispievateľa, bude však fungovať aj stála redaktorská rada, ktorá bude mať prístup priamo do časopisu (treba sa prihlásiť, admin čaká). Želám nášmu časopisu veľa rokov bez prerušenia vydávania, aktívnych investigatívnych prispievateľov a hlavne veľa čitateľov, veď články nebudú dlhé :).

Vaša adminka(M.Straková)+ šéfredaktorka(S.Melušová)