Holub nájde dobrý domov ( Natália Bočeková 3.D )

20.06.2019 06:58
Zábava

Autor : Tereza Strejčková, ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Späť na úvod

Holub nájde dobrý domov 

Počas krásneho slnečného dňa tak sa Mary so svojim psom Čekim vybrala na prechádzku. Prišli do obchodu a Čeki sa hneď rozutekal do skladu. Bolo tam veľa krabíc s topánkami. Rozhádzal všetky topánky, a keď si to všimla Mary a prišli za ním do skladu, povedala: ,,Čo si to, prepánajána, spravil?!" Keď všetko spratala, ozval sa z predajne spoza pokladne hrkot a hrkútanie. Našli tam holuba so zraneným krídlom. Vzali si ho domov a obviazali mu krídlo. Keď sa zotavil, nechcel odísť. A tak mu dali známku nový domov u nich.

Natália Bočeková, 3. D