Škola nie je strašiak!

12.06.2019 12:51
Zo školy

Autor : Katarína Pribolová, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Späť na úvod

Škola nie je strašiak! Mohli sa o tom presvedčiť deti z našej materskej školy, ktoré našu základnú školu navštívili dňa 7. júna. Prváci z 1.B a pani učiteľka Mgr. Katarína Pribolová im pripravili hodinku plnú aktivít a hier. Spoločne si prečítali maľované čítanie z knihy o Strašiačikovi, ktorý mal deduška. Porozprávali sa o medvedíkoch Brumovi a Blumovi, ktorí majú najradšej medík a zahrali si pexeso s lesnými zvieratkami na interaktívnej tabuli. Ako pamiatku na tento deň im šikovní prváci vyrobili pestrofarebných strašiačikov a ako sladkosť im ponúkli sladký medík. Ani naši prváci neobišli naprázdno. Škôlkári im doniesli cukríky a krásne záložky, ktoré sa im skvele budú hodiť do knihy, s ktorou dnes pracovali. Ďakujeme!