Svet nie je čierno-biely...

12.06.2019 12:34
Kultúra

Autor : Katarína Pribolová, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Späť na úvod

Výtvarná súťaž, ktorú organizuje Romanokher – Rómsky dom a zastrešuje ju Národné osvetové centrum v Bratislave, má výstižný názov Farebný svet.

V rómskom jazyku to znamená Coloriskeri luma. Ponúka myšlienku rozprávania životných príbehov, ktoré najviac ovplyvnili život detí. Cieľom je vytvoriť priestor na stvárnenie a opis života, ktorý ich obklopuje a bezprostredne sa ich dotýka. Bohatosť a krása životných príbehov bola uložená na výkresy a zapísaná nezvyčajnou paletou pestrých farieb.

Žiaci si vyberali z týchto tém: Ľudia, ktorých mám rád; Oslavy a sviatky, na ktoré rád spomínam; Príbeh, ktorý vám chcem povedať; Svet nie je čierno-biely; Môj rómsky a nerómsky kamarát.

Výtvarné spracovanie a ukážky prác hovoria za všetko. Prispeli k tomu aj usmernenia a rady na hodinách výtvarnej výchovy od p. uč. D. Babjakovej, I. Feckovej a L. Hovančíkovej. Každá z týchto výtvarných prác je jedinečná a zaslúži si obdiv a ocenenie. Držíme palce žiakom: S. Husárovi, 7. C, K. Feriovej, 7. C, J. Červeňákovi, 7. C, K. Kučovi, 7. C, S. Bilej, 7. C, K. Bilej, 7. C, R. Šarkanovej, 7. C, M. Bil