Interview s ...

17.06.2019 14:00
Zo školy

Autor : Silvia Melušová, ZŠ s MŠ Hviezdoslavova, Solčany

Späť na úvod

Dnes si vyspovedáme Jakuba Remeňa, žiaka 8.A, ktorý nevynechal azda ani jednu vedomostnú súťaž.


Na začiatok, koľko máš doma diplomov, lebo za tie 4 roky to musí byť veľké číslo...?


Od piateho ročníka je ich 27, z toho 13 z obvodných a vyšších kôl predmetových olympiád.


Tvoji rodičia sú z toho  šťastní alebo ich to privádza do zúfalstva?


Keď prinesiem diplom sú šťastní, ale keď majú so mnou hľadať rastliny do herbára, tak ich to veľmi neteší.


Máš dvoch mladších bratov, ako sa môžeš pri nich učiť?


Pri nich sa nedá učiť. Učím sa kým prídu zo školy a škôlky alebo keď zaspia.


Aký máš vzťah k športu?


Nijaký.


Čím by si chcel byť, lebo s tvojím vzdelaním si môžeš vyberať...


Chcel by som byť pilotom alebo vedcom.


Už pomaličky odchádzaš na strednú školu. Vieš kde?


Asi na gymnázium...


Tento rok si sa dostal na celoslovenské kolo biologickej olympiády. Bol už aj väčší úspech?


Nie, je to najväčší úspech. Dúfajme, že nie posledný.


Tak to dúfame všetci. Je ešte niečo, čo máš na srdci  a chceš to odkázať svetu?


Prostredníctvom tohto článku by som sa chcel poďakovať všetkým učiteľom, ktorí ma pripravovali na jednotlivé olympiády.

Menovite: pani uč. Fidlerová - biologická olympiáda

                pani uč. Straková - dejepisná olympiáda

                pani uč. Šípková - olympiáda zo slovenského jazyka, Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko

                pán uč. Lysý - geografická olympiáda

                pani riaditeľka - pytagoriáda

Patrí Vám veľké ďakujem.


Ďakujeme ti za rozhovor Jakub. Veríme, že aj v budúcom školskom roku sa budeme mať o čom porozprávať.


Lea Hlavinová, Jukub Remeň