Naše matematické úspechy

13.06.2019 14:57
Zo školy

Autor : Ivana Šestáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Záver školského roka sa pomaly bliži a my by sme sa vám chceli pochváliť našimi úspechmi z matematiky a informatiky.

Počas roka 2018/2019 spolu s pani učiteľkami sme nezaháľali. Zúčastnili sme sa viacerých matematických súťaží a tu je ich prehľaď aj s výsedkami.


Školské kolo Pytagoriády:

5. ročník -  zúčastnilo sa 10 žiakov, z toho bolo 10 úspešných. Prvé miesto získal Michal Vodička, druhé miesto Richard Molčan a tretie miesto Maxim Deiml

6. ročník - zúčastnilo sa 5 žiakov, úspešní boli 3 žiaci. Prvé miesto obsadila Nina Kováčiková, druhé miesto Katarína Libová a tretie miesto Daniel Hudáček

7. ročník - zúčastnilo sa 10 žiakov, 6 žiaci boli úspešní riešitelia. Na prvom mieste sa umiestnil Jakub Lumtzer, na druhom mieste Filip Juhan a na treťom mieste Jakub Štec

8. ročník: zúčastnilo sa 11 žiakov, úspešní boli 3 žiaci. Prvé miesto dosiahol Jakub Lukáč, druhé  miesto Tobias Kisty a tretie  miesto Lenka Hudáková


LOMIHLAV - súťaž 50 tímov zo Slovenska. Naša škola získala 13. miesto. Súťažný tím tvorili Romana Holubová, Jakub Štec, Juraj Kramár, Filip Juhan zo 7.A. 24. miesto obsadil tím v zložení Sarah Jarková z 9.A, Katarína Šucová, Martin Štofira, Filip Zniszczol z 8.A

Do celoslovenskej on – line súťaže IBOBOR z informatiky sa zapojilo  115 žiakov druhého stupňa, z toho boli ôsmi žiaci 100% úspešní riešitelia, 75 žiaci boli úspeční riešitelia.

100% riešitelia:

5.ročník -  Jana Kaťuchová 5.A

7.ročník -  Juraj Kramár 7.A,  Jakub Lumtzer 7.A Jakub Štec 7.A

8.ročník -  TobiasKisty 8.A,  Ladislav Laský 8.A,  Samuel Martinec 8.A,  Filip Zniszczol 8.A


Expert Geniality Show: 

EXPERT 5

Titul Top Expert získal Richard Molčan z  5. A triedy v témach Ako funguje svet + Päť jazykov kultúry

Titul Expert dosiahli:

        Laura Pohlyová z 5.A v téme Ako funguje svet

        Michal Vodička z  5.A v téme Ako funguje svet

        Tomáš Dučai z 5.A v téme Päť jazykov kultúry

        Klára Štecová z 5.B v téme Päť jazykov kultúry


EXPERT 6

Titul Top Expert získala Katarína Libová 6.A v témach Ako funguje svet + Päť jazykov kultúry

Titul Expert obsadila  Nina Kováčiková 6.A v téme Ako funguje svet


EXPERT 7

Titul Top Expert dosiahli:

        Jakub Lumtzer 7.A v témach Mozgolamy + Tajomstvá prírody

        Jakub Štec 7.A v témach Mozgolamy + Tajomstvá prírody

Titul Expert získali:

        Filip Juhan 7.A v téme Góly Body Sekundy

        Adam Levkanič 7.A v téme Góly Body Sekundy 


EXPERT 9

Titul Expert získali:

        Sarah Jarková 9.A v témach Do you speak English + Mozgolamy

        Martin Dunca 9.A v téme Tajomstvá prírody


Súťaže Klokan sa zúčastilo 44 žiakov, úspešní riešitelia boli:

5.ročník - M. Vodička, R. Molčan, S. Sopková, V. Popovičová, J.Sopko

6.ročník - P. Papinčák, K. Libová, M. Džmura

7.ročník - J. Kramár, J.Lumtzer, J. Štec, T. Pištej

8. ročník - S. Martinec, F. Zniszczol, J. Lukáč

9. ročník - M. Dunca


Matematický Expres – súťaž tímov 7.,8. a 9. ročníka v rámci SR a ČR

umiestnenie:

kategória 7

        Tím KUPOU (J.Lumtzer, F.Juhan., J.Štec, J.Kramár) - 1. miesto

        Tím Adam a spol. (A.Levkanič, T.Szilágyi, R.Holubová, B.Matkobišová) - 16. miesto   

kategória 8

        Tím Deti (J.Lukáč, T.Kisty, M.Štofira, F.Znizsczol) - 27. miesto

        Tím Ježkovia (L.Hudáková, M.Blanárová, K.Šucová, D.Slavkovská) - 30.miesto

kategória 9

        Tím Biela Perla (S.Jarková, M.Dunca, A. Begeni, T.Marčišin) - 34.miesto


IQ olympiáda: postupujúci do regionálneho kola: Jakub Štec


MAMUT - matematická súťaž 4. – 6. ročníka, ktorej sa zúčastnilo 51 družstiev z Košického a Prešovského kraja

1.miesto (Lucia Levická, Richard Molčan, Viviána Popovičová, Michal Vodička, Šimon Šima – 5.A) a 21. miesto (Maxim Deiml, Tomáš Dučai, Sára Fecisková, Jana Kaťuchová, Laura Pohlyová) .


Všetkým srdečne blahoželáme.