AnalfaBeta

11.06.2019 15:20
Kultúra

Autor : Katarína Pribolová, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Späť na úvod

19. máj 2019 bol výnimočným dňom. Nás i naše mamky a babky navštívilo nezvyčajné dievča – divoké, pojašené, večne nespokojné a tak trochu aj utrápené. Prišla k nám Betka Bábiková, ktorú jej babka volá AnalfaBeta.