Naša škola bude opäť krajšou

11.06.2019 15:09
Zo školy

Autor : Ivana Šestáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V rámci akcie Naše mesto, najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku, sa dňa 07.06. 2019 na našej Základnej škole, Bernolákova 16 stretlo 15 úžasných mladých ľudí z firmy T-Systems Slovakia s.r.o..


Spoločnými silami sme natreli nádhernými farbami plot školskej záhrady a zhotovili 4 vyvýšené záhony pre naše detičky, čím vnesieme do našej záhradky po rokoch opäť život. Za realizáciu boli zodpovední pani učiteľka Miriam Kuciková a pán školník MilošTakáč. Zo žiakov prispeli značnou pomocou Lorencová Emka, Miščíková Natálka, Miklušová Miška, Šusterová Natálka, Varga Števo.


Veľká vďaka patrí ľuďom z firmy T-Systems Slovakia s.r.o., ktorí ukázali, že majú nielen múdre hlavy, ale aj šikovné ruky.

Nádherná akcia.

Ďakujeme všetkým.