ÁTRIUM ŠKOLY SA POMALY MENÍ...

19.06.2019 16:32
Zo školy

Autor : Antónia Morganová, ZŠ Čaňa

Späť na úvod


ÁTRIUM ŠKOLY SA POMALY MENÍ

           

Teplé počasie nás doslova ťahá von, vyhľadávame tieň, miesta, kde nás aspoň trochu ofúkne príjemný vánok. Vydržať v takej horúčave 5-6 hodín v triede je nadľudský výkon. Na stretnutiach školského parlamentu prišli žiaci s návrhom premeniť átrium školy na oddychovú a edukačnú zónu, ktorá by zlepšila komfort žiakov a učiteľov počas prestávok, ale aj vyučovania počas letných horúčav.Naša pozornosť sa v tomto čase zameriava na betónové átrium - doteraz pomerne smutný, málo využiteľný, prázdny priestor. Pod rukami našich žiakov a učiteľov sa už tretí týždeň postupne premieňa na životom pulzujúce miesto - srdce školy. Spoločne sa snažíme  vytvoriť na našej škole dvor plný života - výsadbou stromov, vysadením vyvýšených záhonov s bylinkami, vytvorením zaujímavého vzdelávacieho alebo oddychového priestoru. Uvedomujeme si, že na prostredí, v ktorom deti trávia väčšinu času a učia sa nové vedomosti, veľmi záleží. Prostredie stimuluje aktivitu a pozornosť, poskytuje nové podnety pre poznávanie, rozvíjanie motorických a ďalších zručností, ale aj umožňuje nájsť si vlastný priestor pre učenie a oddych. Skutočnosťou je, že vybavenie školy je z hľadiska celkovej kultúry, ale aj klímy školy veľmi dôležité.


Do projektu premeny átria sme sa mohli pustiť aj vďaka získanému grantu Nadácie TESCO - Vy rozhodujete, my pomáhame. Premenu sme začali maľovaním herných plôch na betónový povrch átria. Veselé farby hneď urobili svoje a lákajú najmä našich najmenších zaskákať si a zahrať sa. Návrhy herných plôch skrsli v hlavách žiakov a za pomoc s realizáciou ďakujeme pani vychovávateľke z ŠKD. V átriu si chceme aj posedieť, preto sa žiaci našej školy pravidelne stretávajú po vyučovaní a maľujú palety, z ktorých vytvoríme sedenie. Hádam sa podarí také pekné ako na obrázkoch z internetu, kde sme sa inšpirovali.