Matematická súťaž Mamut

09.06.2019 12:18
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

MAMUT je matematická súťaž pre ZŠ. Organizuje ju Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Združenie STROM. Súťaže sa môžu zúčastniť päťčlenné družstvá zložené zo žiakov 4. - 6. ročníka ZŠ.

Súťaž prebieha zábavno-súťažnou formou a je spojená so športovými a logickými hrami.


31.5.2019 sa vybraní žiaci 5.A triedy zúčastnili tejto súťaže a obsadili:

družstvo Berke 1 (Viviána Popovičová, Lucia Levická, Michal Vodička, Richard Molčan, Šimon Šima) - 1. miesto,

družstvo Berke 2 (Jana Kaťuchová, Laura Pohlyová, Sára Fecišková, Tomáš Dučai, Maxim Deiml) - 21. miesto.


Srdečne blahoželáme!