Lesný kalendár január - jún 2020

06.06.2019 14:45
Zo školy

Autor : Beáta Fülöpová, Evanjelická ZŠ, Daxnerova, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Žiaci 4.ročníka Evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote pod vedením triednej učiteľky Mgr.M.Bojnovej vytvorili krásny kalendár na rok 2020.Môžte sa inšpirovať.:)