Naši štvrtáci

09.06.2019 21:18
Zo školy

Autor : Laura Jesenská, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

Otázky:

1. Splnila škola vaše očakávania?

2. Budete pokračovať v štúdiu vo vašom odbore alebo sa zaradíte do pracovného procesu?

3. Čo si odnesiete zo štyroch rokov na SPŠ SaG?

4. Akú by ste dali radu mladším študentom?


      1. Z polovice áno, z polovice nie. Málo odovzdaných skúseností od učiteľov a málo praktickej činnosti v  odbore architektúra.

         2. Budem pokračovať v štúdiu aj v práci.

         3. Krásne spomienky.

         4. Každý si príde na svoje.

         4.C J.J.


      1. Za mňa môžem povedať áno. Škola ma naučila novým veciam nielen o stavebníctve ako takom, ale aj v oblasti navrhovania stavieb, kreslení stavebných konštrukcií, dokonca dejín umenia a architektúry. Myslím si, že táto škola poskytuje dobrý základ pre nástup na vysokú školu v pokračujúcom zameraní.

         2. Jednoznačne áno. Architektúra ma fascinovala už na základnej škole. V strednej škole som načerpal nové poznatky, ktoré mi len pomáhali posúvať sa ďalej. Rád si tieto poznatky zoberiem so sebou na vysokú, kde  mnohých čaká omnoho pestrejší spôsob učenia ako po minulé roky.

         3. Určite nové priateľstvá, vedomosti, spomienky na učiteľov, ktorí boli nápomocní, ochotní konzultovať .