ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V RÉTORIKE

09.06.2019 21:29
Zo školy

Autor : Laura Jesenská, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

Dňa 19. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v rétorike. Súťaž pre žiakov 4. ročníka zorganizovali vyučujúce slovenského jazyka a literatúry. Niesla sa v príjemnej predvianočnej atmosfére.

Umiestnenie súťažiacich: 1.miesto Viktória Goceliaková 4.AG

                                         2.miesto Alexandra Miklušová 4.C

                                         3.miesto Anna Šamková 4.C