Zo života školy 5

04.06.2019 20:02
Zo školy

Autor : Dagmar Moravčíková, ZŠ Škultétyho, Nitra

Späť na úvod

Farebný týždeň
   Pondelok - modrá
       Utorok - biela
               Streda - červená
                      Štvrtok - zelená
                            Piatok - ho

                                        


Školský parlament

Školský žiacky parlament spolupracuje s Centrom voľného času od začiatku školského roka 2018/2019. V prvej polovici školského roka sme sa zúčastnili viacerých prednášok, ktoré žiakom bližšie priblížili Komunálne voľby. V náučných prednáškach sme i naďalej pokračovali aj v druhej časti šk. roka. Žiaci spolu s koordinátorom navštívili i ďalšie pripravované prednášky na zaujímavé témy. V marci sme sa zúčastnili na prednáške s názvom Prezidentské voľby 2019. Žiakom bližšie priblížili študenti politológie UKF tematiku volieb, kandidátov, podmienky, kedy sa môžeš stať prezidentom. A v neposlednej rade ako prebiehajú samotné voľby, ktoré si aj sami vyskúšali. Potom sme sa zúčastnili na prednáške s názvom Európsky parlament. Tu sa dozvedeli , čo je EP a ako funguje, podmienky aké sú kladené na kandidátov a kto vôbec kandiduje za SR. Nevedomosť o tomto orgáne EÚ im zabezpečila kopec nových vedomostí. V apríli 2019 sme sa zúčastnili poslednej prednášky s názvom Sloboda slova, prejavu a médií. Študenti žurnalistiky UKF žiakom bližšie predstavili ako fungujú médiá, aké pozitívne a negatívne stránky prinášajú. Čaká nás ešte posledné, spoločné podujatie a tým je spoznávací výlet do Balneologického múzea v Piešťanoch a samotná história tohto mesta. Verím, že žiaci si prinesú kopec nových zážitkov a nových vedomostí.

p. uč. Preložníková


Výtvarné súťaže v šk. roku 2018/2019

Žiaci 1. - 4. ročníka sa v tomto školskom roku zapojili do viacerých výtvarných súťaží: Vesmír – očami detí, Mesto budúcnosti, Moje mesto – príroda, ekológia, Svet - fantázie : Moje obľúbené rozprávkové zvieratko, Z histórie mesta, Obľúbený rozprávkový hrdina, Nitra – moje mesto, Hýb sa, uč sa a objavuj - slov. olymp. zväz, Život na planéte X, Voda - zdroj života – Západoslovenská vodárenská spoločnosť. V tejto súťaži sme mali aj dvoch víťazov: Tomáša Rosinského a Maxima Palka, žiakov 2. A triedy, ktorí boli odmenení vecnými cenami.

p. uč. Srnková