Zo života školy 4

04.06.2019 20:02
Zo školy

Autor : Dagmar Moravčíková, ZŠ Škultétyho, Nitra

Späť na úvod

Výroba fašiangových masiek

Žiaci 2. A triedy sa zapojili do výroby fašiangových masiek. Tieto masky boli zozbierané dňa 22. 2. 2019 a následne vystavené na námestí a pešej zóne v deň konania Nitrianskych Fašiangov 2. 3. 2019. Deti si svoje masky na námestí mohli pozrieť a ukázať ich aj svojim najbližším počas fašiangového sprievodu. A mali čo ukázať. Masky boli jedna krajšia ako druhá.


Adoptuj kravičku

Žiaci 2.A triedy aj v tomto školskom roku úspešne pokračujú v hre „Adoptuj kravičku“. Majú adoptovaných 13 kravičiek, ktoré žijú na vlastnej farme Mliečkovo. Farmu si vybudovali pridávaním EAN kódov, za ktoré dostávajú bankovky a tak si môžu vlastnú farbu budovať. Majú dojáreň, maštaľ, welfare, mliekáreň, syráreň, jogurtáreň, domček pre farmára a nádrž na mlieko. V štatistikách najviac zadaných EAN kódov si udržujú stále prvé miesto. Programátori pripravili klikateľný prototyp hry v novom dizajne, ktorý deti testovali. Zaujímal ich názor detí na grafiku hry. Vyplnili dotazník, kde odpovedali či sa im nová hra páči, či sa im v novej hre ľahko pohybuje, čo by zmenili, navrhli. Všetky deti boli odmenené knižkou „Kravička Berta a jej strakatá cesta za slávou.“ V hre trieda 2.A aj naďalej pokračuje a prihlásila sa do novej súťaže: „Poskladaj kravičku z obalov slovenských mliečnych výrobkov a vyhraj!“ Súťaž trvá od 1. 5. do 31. 10. 2019. Do súťaže sme sa zapojili s našou kravičkou Zuzuľou.

p. uč. Srnková


Divadelné rozprávky

My starší žiaci nezabúdame ani na našich malých kamarátov. Nacvičili sme si pre nich divadelné rozprávky - O troch prasiatkach , Sedem kozliatok. Dramatizáciu sme spojili s komunikáciami detí. Chceli sme, aby s nami spolupracovali a zapojili sa tak do priamej komunikácie pri predstavení. Pomáhali nám obliecť postavy do kostýmov, ktoré sme mali k dispozícii. Museli pracovať s úlohami, ktoré vyplývali z divadelnej hry. Niektoré otázky boli ťažšie, ale spoločne ich zvládli. A čo sme od nich žiadali? Poznať postavičky rozprávok, vedieť povedať kladné aj záporné vlastnosti postavičiek. Vytvoriť z puzzle postavy a pomenovať ich. Do divadelného predstavenia boli zahrnuté úlohy pre počtárov, dobrých čitateľov. Sme radi, že sme mohli aj takouto formou spoznať našich malých kamarátov z nižších ročníkov.

S. Behinská, L. Tomečková 8.A


Plavecký výcvik

Pod vedením Mgr. Topora a Mgr. Zaťkovej absolvovalo 34 žiakov 5. ročníka plavecký výcvik. Konal sa od 12. – 17. apríla 2019 v Mestskom kúpeli. Výcvik viedli skúsení inštruktori. Na záver kurzu deti preplávali bazén po dĺžke. Za svoj výkon dostali diplom.

p. uč. Zaťková