Zo života školy 3

04.06.2019 20:02
Zo školy

Autor : Dagmar Moravčíková, ZŠ Škultétyho, Nitra

Späť na úvod

Všetkovedko

Už desiaty krát sa stretli žiaci 2. – 4. ročníka na celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko. V novembri 2018 si zasadli za stoly v školskej jedálni a odviedli vedomostný boj o najmúdrejšieho medzi najmúdrejšími a potom už len čakali na vyhodnotenie. A to sa uskutočnilo 14. februára 2019. Do súťaže sa z celého Slovenska zapojilo 19 187 žiakov – 6826 druhákov, 6568 tretiakov a 5793 štvrtákov. Z našej školy to bolo 42 žiakov - 21 druhákov, 13 tretiakov a 8 štvrtákov. Z nich 11 získalo titul Všetkovedko, ostatní titul Všetkovedkov učeň a jeden získal titul Všetkovedko školy. Tí najlepší sa dostali medzi 30% najšikovnejších žiakov na Slovensku. Sú to: L. Rosinský, T. Rosinský, J. Tinák z 2. A, M. Bibeňová z 2. B, R. Tlkanec, D. Ožóg z 2. B, E. Hills , M. Mrlák z 3. B, E. Palková , J. Babušík zo 4. B a E. Vachalová zo 4. B, ktorá zároveň získala aj titul Všetkovedko školy.

p. uč. Babušíková

Valentín a hokejisti

Dňa 14. februára 2019 sa na našej škole ZŠ Škultétyho 1, Nitra konala beseda s Mgr. Slavomírom Krafčákom z OZ Integrácia a hokejistami HK Nitra na tému integrácie, znášanlivosti, tolerancie a rasovej rovnosti. Žiaci sa dozvedeli, aké sú práve tieto morálne hodnoty v dnešnej dobe dôležité a Deň sv. Valentína bol výbornou príležitosťou poukázať na to, že láska, empatia a zdravý rozum musí vždy zvíťaziť. So svojimi zážitkami sa podelil Marek Slovák, ktorý bol sám terčom útokov, a dvaja zahraniční hráči Kale Kerbashian a Judd Blackwater rozprávali o svojich skúsenostiach a začlenení sa do spoločnosti v našej krajine. Žiaci sa zaujímali aj o ich profesijný život, živo diskutovali v anglickom jazyku a z besedy si okrem spoločných fotiek a autogramov odniesli hlboké dojmy a pozitívne posolstvo integrácie, rovnosti a vzájomnej lásky.


Turnaj First Lego League

Dňa 15. 01. 2019 sa v Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom uskutočnil regionálny turnaj First Lego League, na ktorom sa po prvýkrát predstavil tím z našej školy LEGO SCHOOL NR. Celý turnaj sa niesol v súťaživej, priateľskej a tímovej atmosfére. Témou tohto ročníka je INTO ORBITSM – Život a cestovanie vo vesmíre. Žiaci jednotlivých tímov predviedli svoje zručnosti v štyroch kategóriách:

1. Robot Design,

2. Tímová spolupráca,

3. Prezentácia výskumného projektu,

4. Robot Game.

Najatraktívnejšia mimosúťažná aktivita bola Robot Battle. Veľké poďakovanie patrí celému tímu LEGO SCHOOL NR, ktorý sa umiestnil na krásnom 10. mieste.

Tím LEGO SCHOOL NR: Martin Pavlík, Dárius Rakovič, Anton Letko, Zhongkai Wu, Georgy Galuev, Marko Humpolec, Ve ronika Vatrálová, Natália Šupková, Miriam Chlebcová.

p. uč. Vatrálová