Zo života školy 2

04.06.2019 20:02
Zo školy

Autor : Dagmar Moravčíková, ZŠ Škultétyho, Nitra

Späť na úvod

Hudobný koncert na ľudovú nôtu

Dňa 2. 4. 2019 sa žiaci 5., 6. a 7. ročníkov zúčastnili náučného koncertu s témou ľudové hudobné nástroje. Koncert bol zameraný na prezentáciu ľudových hudobných nástrojov v postupnom vývoji. Začalo sa od najjednoduchších píšťaliek cez fujaru až po gajdy a husle. Nástroje hrali osobitne alebo spoločne v ľudových piesňach z rôznych kútov Slovenska. Žiaci sa jednoducho a zrozumiteľne oboznámili, ako sa daný nástroj vyrábal a pri akých príležitostiach hrával. Tiež si zaspievali a naučili sa tancovať pravý zbojnícky odzemok.

p. uč. Vašková


KNIHOMOLE

Knihomole už tretí rok hľadajú spôsoby ako podnietiť záujem mladých čitateľov o slovenskú literatúru, ukázať poetickú krásu tvorcov poézie, a to aj prostredníctvom netradičných foriem a presahmi jednotlivých umení. Tohtoročnou témou bola poézia, ktorá sa čítala, tvorila, ale aj rapovala. Sálou sa niesla Sládkovičova Marína, Chalupkovo Mor ho! aj Hviezdoslavove Krvavé sonety, ktoré boli rytmicky zapracované do hudby komponovanejkrásu tvorcov poézie, a to aj prostredníctvom netradičných foriem a presahmi jednotlivých umení. Tohtoročnou témou bola poézia, ktorá sa čítala, tvorila, ale aj rapovala. Sálou sa niesla Sládkovičova Marína, Chalupkovo Mor ho! aj Hviezdoslavove Krvavé sonety, ktoré boli rytmicky zapracované do hudby komponovanej priamo na mieste. Interaktívne dielne a vzdelávanie na tému poézie boli doplnené choreografiou tanečníkov Andreja Mistríka a Matúša Tótha, s ktorou sa umiestnili a kvalifikovali na medzinárodnej tanečnej súťaži DanceStar v Nitre. Jednotlivé stanovištia sprevádzali animátori v dobových kostýmoch z konca devätnásteho storočia zapožičaných z Divadla Andreja Bagara v Nitre. Deti mali na podujatí možnosť spoznať regionálnu históriu, ale dozvedeli sa aj o výročiach známych slovenských spisovateľov.


Literárna exkurzia v Oponiciach

Dňa 13. 3. 2019 sa triedy 8. A a 7. B zúčastnili literárnej exkurzie v Oponiciach. Exkurzia bola zameraná na Gutenbergerovu knižnicu a medicínu. Formou monologického predstavenia sa žiaci zoznámili s významnými predstaviteľmi a propagátormi zapisovania medicínskych udalostí do kníh. Spoznali mená - Hipokrates, Galenos, Vesalius, Jesenius. Mali možnosť vidieť originály kníh - prvá pitva, herbár, kniha o prvej nemocnici v Oponiciach. Knižnica rodiny Aponyovcov je unikátnou zbierkou kníh písaných v latinskom, nemeckom, anglickom , španielskom jazyku. Navštívili sme aj múzeum - letné sídlo Aponnyho rodiny. Tu sme sa zoznámili s rodokmeňom tejto rodiny. Videli sme ich obytné miestnosti. Žiakov zaujala aj miestnosť o 2. svet. vojne v Oponiciach a miestnosť vyčlenená na predmety z obdobia socializmu.

p. uč. Šavelová