Nakresli erb pre svoje mesto

02.06.2019 15:37
Zo školy

Autor : Viktória Drugová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Mesto Košice tento rok oslavuje 650. výročie udelenia vlastného erbu ako vôbec prvé mesto v Európe.

Pri tejto príležitosti mesto vyhlásilo výtvarnú školskú súťaž Nakresli erb pre svoje mesto. Výtvarná aktivita sa prepojila so vzdelávacím aspektom, pri ktorom sa dostalo do povedomia žiakov, čo je to erb, ale aj niečo z histórie nášho mesta. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky základné školy na území mesta a žiaci od 8 do 12 rokov. Tvoriť mohli jednotlivci aj skupiny.


Porota vybrala tri najoriginálnejšie práce v kategóriách:

Najkrajší erb

Najoriginálnejší erb

Najmodernejší erb


        Kategóriu Najmodernejší erb vyhrali naše žiačky Tamara Begeniová a Sofia Zniszczolová z 3.A triedy.

Spolu s pani riaditeľkou PaedDr. Máriou Blanárovou a triednou učiteľkou PaedDr. Beátou Petrekovou sa zúčastnili slávnostného odovzdávania výhry primátorom mesta Košice Jaroslavom Polačkom, ktoré sa uskutočnilo 28. mája 2019 v Historickej radnici mesta Košice.   

      

Víťazná škola v každej kategórií získala finančnú odmenu 300 eur a žiačky vecné darčeky.


Súčasťou prijatia bola taktiež prehliadka radnice, Archívu mesta Košice a sladké prekvapenie v podobe torty.

Toto prijatie bolo veľkým zážitkom nie len pre žiačky, ale aj pre pani učiteľky.

Víťazné diela budú navyše zväčšené v streetartovej verzii.

Pripravila: PaedDr. Beáta Petreková