Zelená škola

03.06.2019 21:28
Zo školy

Autor : Dagmar Moravčíková, ZŠ Škultétyho, Nitra

Späť na úvod

Zelená škola


V tomto školskom roku sme začali pracovať na novej téme a tou je VODA.

Táto informácia je nová snáď iba pre tých, čo tvrdohlavo ignorujú nástenku vo vestibule školy a tiež pre tých, čo zmeny v životnom prostredí spôsobené človekom pripisujú „ostatným“ a naďalej majú pocit, že sa ich to netýka a nejako predsa len bude... .

Skupina nadšencov zatiaľ vo svojom voľnom čase pre Vás pripravuje rovesnícke vzdelávanie, ktorým by chcela vyburcovať záujem nerozhodných žiakov

( za pripravenú prezentáciu patrí vďaka R. Nagyovi a P. Kozelovi z 9.A) a ostatní členovia kolégia postupne plnia úlohy z EAP.

Z tých aktivít pre Vás, už uskutočnených, treba spomenúť besedu o dažďových pralesoch, za ktorú vďačíme p. uč. Zahoranovej,                                                besedu s p. Balážom o histórii Dňa Zeme a environmentálnych záťažiach v Nitrianskom regióne a Dni Zelených škôl.

Počas Dní Zelených škôl sme zorganizovali niekoľko úspešných podujatí, medzi ktoré patrili Waste jogging - teda beh spojený so zbieraním odpadkov.

Odpadky z najbližšieho okolia školy zmizli a ak by sa náhodou nejaké objavili, neváhajte si to zopakovať.

Ďalej ste sa s vervou zapojili do tradičného záväzku pre Zem, už len dúfať, že sa Vám záväzky podarí aj splniť.

Druhácke pani učiteľky vytvorili enviro - plagáty, ktorých výstavu si môžete čoskoro pozrieť v novootvorenej klubovni Zelenej školy na 3. poschodí.

Pani učiteľka Jančiarová so žiakmi zahájila výrobu napájadiel pre spevavé vtáky v školskej záhrade a MZ 1.- 4. ročníkov štartuje práce na políčkach.

Akékoľvek nápady a inšpirácie adresujte členom kolégia a nebojte sa pripojiť, každý pomocník je vítaný.

Za kolégium Zelenej školy, živé tvory zo školskej záhrady a budúce generácie školákov

sa prihovára Mgr. Martina Lavrincová