Mladý záchranár

29.05.2019 14:57
Zo školy

Autor : Dominika Hrobárová, ZŠ s MŠ Bernolákova, Šaľa

Späť na úvod

Mladý záchranár.


Naši žiaci sa zúčastnili okresného aj krajského kola  súťaže Mladého záchranára. Boli 2 štvorčlenné družstvá, v každom družstve boli 2 chlapci a 2 dievčatá, z 9.ročníka.

Okresné kolo sa konalo v Trnovci nad Váhom. Žiaci získali 2. a 4. miesto,pekné ceny a veľmi si to užili. Krajské kolo sa konalo v Nových Zámkoch. Zúčastnilo sa na ňom družstvo ktoré získalo na okresnom kole 2.miesto. Na krajskom kole sa bohužiaľ neumiestnili. Ale aj tam si to užili. Disciplíny boli: testy, zdravotná príprava,hasenie ohňa, rozpoznávanie varovných signálov,buzola, strieľanie atď... Naším žiakom sa darilo vo všetkých disciplínach okrem testov,ale ani tam nestratili veľa bodov.

Sme na našich Mladých záchranárov hrdí a držíme im na stredných školách.