Olympiáda v anglickom jazyku

03.06.2019 17:25
Šport

Autor : Anežka Stachová, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

Dňa 5.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo anglickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov 1. – 4. ročníka, ktorí súťažili v 5 disciplínach – gramatický test, slovná zásoba, posluch, čítanie s porozumením a vytvorenie príbehu na základe obrázku.

Umiestnenie:

  • 1. miesto – Dominika Krivdová 3.B
  • 2. miesto – Šimon Pálfi 4.B
  • 3. miesto – Karolína Nullasová 1.B

Olympiádu pripravila Mgr. Adriana Kučerová, ktorá spolu s Mgr. Martinou Feilovou hodnotila žiacke výkony.

Do obvodného kola olympiády v anglickom jazyku postúpila  Dominika Krivdová z 3.B.