Hodina deťom

03.06.2019 17:25
Zo školy

Autor : Anežka Stachová, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

Dňa 9. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnila zbierka Hodina deťom na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Žiaci boli riadne označení podľa pokynov, prispievajúcich informovali o účele zbierky a pripínali im odznak Vyzbierané finančné prostriedky 104,58 eur sme po ukončení zbierky poslali na adresu nadácie.

Sme radi, že sme takto mohli prispieť a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.