EXKURZIA - 26. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

03.06.2019 17:25
Zo školy

Autor : Anežka Stachová, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

Dňa 08.11.2018 sa triedy 1.AG, 2.AG, 3.AG a 4.AG odboru geodézia, kartografia a kataster zúčastnili 26-tych Slovenských geodetických dní, ktoré sa konali v hoteli LUX v Banskej Bystrici. Prezreli si moderné geodetické prístroje ako aj najmodernejší softvér, ktorý sa využíva na spracovanie inžinierskej geodézie. Žiaci zažili atmosféru geodetických dní, videli, ako sa geodeti stretávajú, komunikujú o problémoch a vymieňajú si svoje skúsenosti.

Túto skúsenosť a atmosféru geodetických dní si niektorí z nás zopakujú vo svojej budúcej praxi.