ČISTENIE RUMANOVHO POMNÍKA

03.06.2019 17:25
Zo školy

Autor : Anežka Stachová, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

Dňa 26.10.2018 sa členovia ŽŠR stretli na cintoríne Rozália, kde vyčistili Rumanov pomník, položili pamätný veniec a zapálili sviečku na jeho pamiatku.

Naša škola si pomník JUDr. Jána Rumana zobrala do starostlivosti z dôvodu, že budova, v ktorej sídlime, bola vybudovaná na jeho počesť a bol v nej prvý košický internát, pomenovaný ako Rumanov internát.